Hozzájáruló nyilatkozat közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezeléshez

A jelen mező kipipálásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a WONDERDUCK AGENCY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. Cégjegyzékszám: 01 10 046174 Adószám: 14468072-2-43) a részemre a megadott elérhetőségeimre (telefonszám és/vagy e-mail cím) elektronikus úton a jövőben is jelen hozzájárulásom visszavonásáig címzett reklámüzeneteket küldjön, vagy telefonon megkeressen, így különösen a HomeBag ésWonderPass termékekkel és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben az egyes ajánlatokról, akciókról, illetve promóciókról, továbbá a Wonderduck Agency Zrt. saját és általa közvetített harmadik feles termékekről közvetlenül értesítsen.

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Wonderduck Agency Zrt. a HomeBag4U nyereményjáték során megadott következő személyes adatokat, amennyiben azokat Ön megadta: név, e-mail cím, telefonszám; hirdetés, közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljából tárolja, kezelje, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül megkeressen, és értesítsen. A személyes adataim kezelésére, valamint a jelen hozzájárulás visszavonására vonatkozó jogaimmal kapcsolatban az alábbi Adatkezelési tájékoztató elolvasásával teljes körűen tájékozódtam, és az adatkezeléssel kapcsolatos feltételeket tudomásul vettem.